За нас

Фондация ЗАЕДНО се основава през 2015 година по идея на дългогодишния пловдивски журналист Лалка Златанова. Тя се регистрира като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, свързана с етническата толерантност в най-стария жив град в Европа. Членовете на Управителния и Консултативния съвет, както и на Младежката организация, са представители на арменската, еврейската, италианската, руската и турската общност.

Основните цели на Фондацията са да приобщава етносите в съвременния обществено-културен живот на Пловдив, чрез създаване на подходящи програми и събития. Да разработва модели за общуване на база зачитане на етническите, религиозните и културни различия в името на толерантното съжителство и на база историческите традиции в Пловдив – етнически конгломерат от векове. Да стимулира свободния обмен на идеи, информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между други организации, осъществяващи дейност в сферата на културата и междуетническия диалог. Да подпомага професионалното изграждане и развитие на материалната база на културни центрове, клубове и др., в които етносите поотделно и заедно представят своя бит и традиции. Да подпомага и обединява дейностите на различните етноси в контекста и на развитието на Пловдив като културна столица на България, Европейска столица на културата през 2019 и атрактивна дестинция в международния  културен туризъм.