Месец: август 2022

Проекти, Събития

„Един град, три религии, седем етноса – от миналото, за бъдещето“ – новият проект на Фондация „Заедно“, подкрепен от Национален Фонд „Култура“

Национален Фонд „Култура“ одобри за финансиране проектът на Фондация „Заедно“ – „Един град, три религии, седем етноса – от миналото, за бъдещето“, който е насочен