Събития

Слънце, въздух и земя ЗАЕДНО в уникална система за ток – на Международния технически панаир

Уникална система, която намалява разходите за ел. енергия до 8 пъти, ще бъде представена за първи път в България по време на Международния технически панаир